Zamów bezpłatne próbki tkanin

Skomponuj swój własny zestaw mebli ogrodowych dobierając indywidualnie kolory poduszek.

Bądź wyjątkowy korzystając z 15 dostępnych kolorów pokrowców na poduszki ogrodowe. Nie pozwól aby na twoim tarasie lub w ogrodzie zapanowała nuda.


Akceptuję "Poufność danych i politykę prywatności"

Poufność danych i polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Haste Trade & Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Nowowiejskiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271057, kapitał zakładowy w wysokości 535.000,00 zł opłacony w całości, posiadająca numer NIP 7251933098, REGON 100278991, zwana dalej "Administratorem".

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie lub telefonując pod numer: +48 717 345 371, a także wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@hastegarden.com.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwana dalej "Umową", do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu sklepu internetowego "HASTEGARDEN.pl" i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim dla celów związanych z realizacją Umowy, w tym obsługi reklamacji, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, wtedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes Administratora. Ponadto, Twoje dane osobowe przetwarzane są również w celach marketingowych Administratora (marketing bezpośredni).

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne to jest przez okres realizacji Umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom sprzedawanych przez Administratora produktów; dostawcom usług księgowych; dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych mu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym); dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności: dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom kurierskim, spedycyjnym i pocztowym oraz firmie obsługującej newsletter).

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych (marketing bezpośredni), bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - Twój sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

11. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych może odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu w trakcie procesu rejestracji w sklepie internetowym "HASTEGARDEN.pl". Warunki wyrażenia zgody znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

12. Administrator zapewnia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (art. 4 pkt 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).