Bezpieczeństwo danych w sklepie Haste Garden

HASTE GARDEN wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych.

Stosowanym przez nas protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer 128 bit). Jest to zabezpieczenie polegające na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu.

SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

Wchodząc na serwer legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA / Equifax Secure Certificate Authority / mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.

Za pomoca stosowanej przegladarki dostepny jest dla klienta Certyfikat Autentycznosci strony https://hastegarden.pl/