Własność intelektualna

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przez cały czas przy HASTE Trade & Design Sp. z o.o. i/lub jej licencjodawcach i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, udzielać licencji, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów, które mogą być zamieszczone okresowo na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody HASTE Trade & Design Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych i inne prawa własności intelektualnej, z których wszystkie są własnością HASTE Trade & Design Sp. z o.o., jeżeli nie stwierdzono inaczej. Niezależnie od powyższego, kopiowanie wskazanych powyżej materiałów do jakiegokolwiek innego serwera lub miejsca w celu ich publikacji, reprodukcji lub dystrybucji jest całkowicie zakazane.

Wszystkie znaki towarowe występujące na stronie Internetowej są zaznaczone symbolem ® lub tez symbolem TM. Są one albo własnością HASTE Trade & Design Sp. z o.o., lub uzyskała ona zezwolenie od właściciela znaku towarowego do używania takiego znaku na swojej stronie internetowej.
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem zezwolenia na używanie któregokolwiek ze znaków towarowych, czy też jakiegokolwiek materiału, zamieszczonego okresowo na stronie internetowej, prosimy o kontakt garden@hastegarden.com

Zakaz komercyjnego używania zawartości strony internetowej

Dozwolonym jest używanie materiałów, które są okresowo dostępne na stronie internetowej, wyłącznie w przypadku wyraźnego, pisemnego upoważnienia przez HASTE Trade & Design Sp. z o.o.

Niniejsza strona internetowa ma na celu dostarczać informacji dotyczących produktów HASTE GARDEN TM/ Haste Trade & Design Sp. z o.o. , i jest przeznaczona wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego używania.

Użytkownikom nie wolno korzystać ze strony internetowej, ani też z żadnych z materiałów wyświetlanych okresowo na stronie internetowej, w celach komercyjnych, np. (lecz nie jedynie) reklamowych, lub w celu promocji lub uaktywnienia ich na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

Linki

HASTE Trade & Design Sp. z o.o. może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.
Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników. HASTE Trade & Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.

Radzimy sprawdzić warunki i zasady używania, jak również polityki ochrony prywatności stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystanie z nich.

Jeżeli chcą Państwo stworzyć hiperlink do niniejszej strony internetowej lub do jakiejkolwiek innej strony internetowej obsługiwanej i utrzymywanej przez HASTE Trade & Design Sp. z o.o. Prosimy o kontakt : garden@hastegarden.com. Umieszczając taki link, zgadzają się Państwo tym samym, że HASTE Trade & Design Sp. z o.o. może wezwać do jego usunięcia, jeśli uzna, że zamieszczenie takiego linku jest niepożądane dla HASTE Trade & Design Sp. z o.o. ze względu na treści zawarte na stronie, lub też z jakiegokolwiek innego powodu związanego z zamieszczeniem linku.